INGEWIKKELDE VRAGEN;
DIE HOUDEN ONS SCHERP

Greenhouse Design maakt gebruik van het
rekenprogramma CASTA en adviseert over de
doorontwikkeling van dit unieke programma.

CASTA

De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd bijzonder succesvol. Een belangrijke reden voor dat succes in het uiterst efficiënte ontwerp van de constructie van kassen. Het overgrote deel van de kassen met glazen omhulling is ontworpen met behulp van CASTA / Kassenbouw, een programma dat is ontwikkeld door TNO in samenwerking met bedrijven uit de sector. Greenhouse Design maakt gebruik van dit unieke programma en adviseert over de doorontwikkeling ervan.

Het ontwerpprogramma is in gebruik sinds 1989. De introductie van CASTA/Kassenbouw zorgde er mede voor dat de schaalvergroting van de Nederlandse kassen zich in snel tempo kon voltrekken. Kassenbouwers kunnen met het programma efficiënt maatwerk leveren bij het berekenen van de onderbouw van Venlokassen en andere typen kassen en het biedt inzicht in de consequenties van de verschillende alternatieven. De constructie wordt economisch aantrekkelijk en zo licht als mogelijk zonder dat de constructieve veiligheid in het geding komt. De controleberekeningen zijn conform de kassenbouwnorm NEN 3859 en het Bouwbesluit. CASTA/Kassenbouw kan ook overweg met buitenlandse bouwnormen.

Stichting Hortivation

De sector van de Nederlandse kassenbouw werkte vanaf het begin mee aan de ontwikkeling van CASTA/Kassenbouw. Daarvoor is de Stichting Hortivation opgericht. TNO werkt nu aan verbeteringen, onder andere door uitbreidingen met nieuwe modules en aanpassingen aan de laatste ontwikkelingen en eisen. Zo kan de sector optimaal gebruik maken van snelle rekensystemen, die steeds ingewikkelder rekenmodellen aankunnen.

Actief meedenken over CASTA

Greenhouse Design heeft een overeenkomst met Hortivation voor het gebruik van CASTA en denkt actief mee over de ontwikkeling van CASTA. Ook gaat Greenhouse Design de stichting ondersteunen met gebruikerscursussen en feedback. Greenhouse Design is deskundig in de achtergronden van CASTA en kan ook kassen berekenen die niet met CASTA berekend kunnen worden. Tevens kan Greenhouse Design bijstaan bij het beantwoorden van vragen van controlerende instanties.