FACTS & FIGURES

Fercidel ibustiam vendeles des3200 m2
Que vendeles ibustiam vendeles afs62 hrs
Fercidel ibustiam vendeles des3200 m2
Que vendeles ibustiam vendeles afs62 hrs
Fercidel ibustiam dolor sus3200 m2
ue vendeles ibustiam vendeles afs62 hrs

Cursus CASTA afgesloten

Op 10 juni jl. hebben we de laatste van twee cursusdagen van de basiscursus CASTA gegeven. Deze laatste dag stond in het teken van het invoeren en berekenen van de gevels, schoorvakken en de tralieliggers.

De cursisten kregen eerst een uitleg van de krachtswerken op de constructieve onderdelen. Dit gaf hen inzicht in de werking van CASTA en de mogelijkheid gerichter de constructie te dimensioneren met CASTA zelf. Hierna is een uitleg gegeven over het invoeren van CASTA. Ten slotte hebben de cursisten een opdracht gekregen waarbij er de gelegenheid was om vragen te stellen.

Gedurende de cursus was er tussen de cursisten onderling veel interactie en discussie. Dit leidde vaak weer tot nieuwe inzichten bij veel van de deelnemers. Kortom: het was een inspirerende cursus voor alle partijen!